Sunday, November 7, 2010

merapi


walaupun bahya bakal menimpa, namun tuntutan mencari nafkah tak dilupakan

No comments:

Post a Comment